مراحل اجرای پروژه چیست؟

مرحله 1. دریافت و ارزیابی

در این مرحله کارفرما در مورد موضوع پروژه و انتظاری که از آن دارد با کارشناس فنی صحبت می کند. کارشناس فنی گروه سپانیرو به همراه مدیر پروزه تمامی ابعاد مختلف آن را بررسی و نکات فنی اجرای آن و پیشنهادات خود را به ایشان ارائه می نماید.

مرحله 2. آنالیز و برنامه ریزی

در این مرحله مدیر پروژه تیم مراحل مختلف پروژه را آنالیز کرده و چارت اجرایی زمان بندی شده را در اختیار کارشناس فنی قرار می دهد. همچنین یک نسخه از آن در اختیار کارفرما قرار می گیرد تا ایشان نیز از مراحل مختلف اجرای پروژه و زمان اجرای آن مطلع باشند.

مرحله 3. پیاده سازی

در این مرحله پیاده سازی پروژه آغاز شده و تمامی مراحل آن زیر نظر ناظر کارفرما اجرا می گردد.

مرحله 4. تحویل پروژه

پس از پایان اجرا و اخذ تاییدیه صددرصد ناظر کارفرما، پروژه تکمیل شده تحویل داده می شود.

آیا بازدید از محل پروژه الزامی است؟

خیر… در صورت نیاز کارشناسان فنی از محل اجرای پروژه بازدید می کنند.

برای چاه های ارت اجرا شده تاییده صادر می گردد؟

تمامی چاه های ارت اجرا شده همراه با صدور تاییدیه معتبر وزارت کار می باشند.

اهماژ چاه های ارت اجرا شده چقدر است؟

اهماژ چاه های ارت استاندارد مورد تایید کمتر از دو اهم هستند.

چاه های ارت به چند طریق اجرا می شوند؟

به صورت کلی دو نوع چاه ارت وجود دارد:

چاه ارت عمیق و چاه ارت سطحی

در چاه ارت عمیق چاهی با عمق بالا حفر می شود. سپس صفحه مسی داخل آن قرار داده شده و با مواد مخصوص پر می شود.

چاه ارت سطحی هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که امکان حفر چاه عمیق وجود نداشته باشد.

لوازم مورد نیاز برای اجرای چاه ارت چیست؟

صفحه مسی، سیم مسی، بنتونیت، سدیم، ژل کاهنده، جعبه ارت، لوله پلیکا

لوازم مورد نیاز برای اجرای سیستم اعلام حریق چیست؟

پنل اعلام حریق، دتکتور، شستی، آژیر اعلام حریق

Call Now Button