ما استخدام میکنیم

یک کار رویایی در انتظار شماست

کارشناس فنی
شرح

نیازمند کارشناس فنی (خانم و آقا)

مهارت های مورد  نیاز
  • دانش فنی
  • دارای مدرک حداقل کارشناسی برق و الکترونیک
  • دارای روحیه یادگیری و کار تیمی
هم اکنون فرم ذیل را تکمیل کنید
نام
نام خانوادگی
سال تولد
وضعیت تاهل
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
پست الکترونیکی
شماره تماس

توضیحات